FORMULÁR PRE VAŠE OTÁZKY

ÚDAJE

Adresa:
HYDROTERM-SK spol. s r.o.
1.Mája 1172/38A
059 01 Spišská Belá
Mobil:
+421 905 435 964
E-mail:
hydroterm@hydroterm-sk.sk

IČO:
44 061 323
IČ DPH:
SK2022565215
IBAN:
SK4909000000000493458297