VÝBER ZREALIZOVANÝCH REFERENCIÍ

Tatrasvit Svit - 745 m2

Hydroizolácia modifikivanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, natavené cez pôvodný okapový plech.

Bytový dom Gelnica - 450 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, výmena okapových plechov, penetrácia podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Bytový dom Košice – 2 372 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, výmena okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Bytový dom Levoča - 380 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, výmena okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

CS Oktan Kežmarok – 1 520 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, montáž okapových plechov, izolácia spodnej vrstvy POLYBIT, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Bytové domy Vranov nad / Topľou – 1199 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Vihorlatské kultúrne stredisko Humenné – 1070 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Základná škola Švedlár – 870 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Obytné domy Nové Mesto nad / Váhom – 3 050 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Doškoľovacie centrum KIA Slovensko – 2 590 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž trapézového plechu, montáž parozábrany, montáž okapových poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž tepelnej izolácie NOBASIL, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky a svetlíkov, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Obecný úrad Slovenská Ves – 980 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž okapových poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž tepelnej izolácie POLYSTYREN EPS 100S, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky a svetlíkov, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Bytové domy Kežmarok – 2 100 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, demontáž okapových plechov, následná montáž poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovanie, montáž bleskozvodu.

Obytný dom Brezno – 750 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Dom dôchodcov Brezno – 1 050 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi NOVAGLASS, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Obytný dom SBD Liptovský Mikuláš – 728 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi MIDA, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, vyspravenie podkladu, izolácia zvislých časti a prestupov, olištovanie zvislých častí.

Obytné domy Spišská Belá – 2 180 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, demontáž okapových plechov, montáž OSB dosky na atiku, montáž zavetrených poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania, montáž bleskozvodu.

TNT Bratislava - 1448 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž zaveterných poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky a svetlíkov, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

SOŠ informačných technológií Bratislava – 407 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, demontáž okapových plechov, montáž zaveterných poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Slovenské Telekomunikácie Poprad – 745 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 807, demontáž okapových plechov, montáž okapových poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž PVC fólie FATRAFOL 807 natavením do asfaltu, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Slovenské Telekomunikácie Prešov – 1 159 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, demontáž pôvodnej plechovej krytiny, montáž poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Poľnohosp. družstvo Smrečany – 875 m2

Hydroizolácia modifikovanými asfaltovými pásmi MIDA, demontáž strešného plášťa (hydrobit), výmena dreveného záklopu, demontáž okapových plechov, montáž nových okapových plechov, montáž spodnej vrstvy PRIMA, izolácia zvislých častí a prestupov, olištovanie zvislých časti.

Chemosvit a.s. Svit – 6 053 m2

Hydroizolácia PVC SIKA, montáž okapových poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž tepelnej izolácie NOBASIL, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých časti nadmurovky a svetlíkov, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Chemosvit a.s. Svit – 1 150 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 803, montáž poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 803, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, montáž geotextílie 300 g/m2.

Združená Stredná Škola Svit – 3 890 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž tepelnej izolácie NOBASIL, montáž poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých časti nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Bytové domy PS Stavby – 12 590 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, demontáž oplechovania, montáž OSD dosky na atiku, montáž poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž tepelnej izolácie EPS 100S POLYFORM, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa.

Chemostav a.s. Sklady – 4 250 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž tepelnej izolácie NOBASIL, montáž poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa.

Global System, Strecha Lindner IV – 4 500 m2

Hydroizolácia strešného plášťa asfaltovými pásmi Büsscher & Hoffmann GmbH, v dvoch vrstvách, celoplošné natavenie, montáž XPS STYRODUR 2800 C.

Global System, Zemná Lindner IV – 8 700 m2

Hydroizolácia zemná asfaltovými pásmi Büsscher & Hoffmann GmbH, v dvoch vrstvách, celoplošné natavenie, iskrová skúška spojov.

BSK Bratislava, Školy – 4 890 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, demontáž okapových plechov, montáž zaveterných poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa.

Whirlpool Slovakia – 1 677 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž okapových poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž tepelnej izolácie POLYSTYREN EPS 100S, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky a svetlíkov, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Športové centrum Liptovský Mikuláš – 1 150 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž záveterných poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž tepelnej izolácie STYRODUR 2800 C, montáž geotextílie 300 g/m2, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.

Strojchem Svit – 1 808 m2

Hydroizolácia PVC FATRAFOL 810, montáž okapových poplastovaných plechov VYPLANIL, montáž tepelnej izolácie POLYSTYREN EPS 100S, montáž PVC fólie FATRAFOL 810 kotvením, olištovanie zvislých častí nadmurovky a svetlíkov, izolácie prestupov a zvislých častí strešného plášťa, tmelenie olištovania.